dr Wojciech Wziątek

Jest specjalistą chirurgii stomatologicznej od roku 2006 na stanowisku młodszego i starszego asystenta w Oddziale i Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

Absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W czasie studiów członek Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ŚAM w Katowicach.

Autor i współautor publikacji naukowych. Jego pasją jest chirurgia stomatologiczna. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności, uczestnicząc w licznych kursach, sympozjach i kongresach medycznych w kraju i za granicą.

Formularz kontaktowy